Ενημέρωση 

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την ανανέωση άδειας εργασίας προσωπικού σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ...

περισσότερα    

Δικαιολογητικά για ΧΟΡΗΓΗΣΗ άδειας εργασίας προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) ...

περισσότερα    

ΝΟΜΟΣ 3707/2008 Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών ...

περισσότερα    

Οδηγία για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ...

περισσότερα