+30 6946 679 226

Η εταιρία μας

Lefkas Security • Ιδιωτική Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)

Η Lefkas Security ιδρύθηκε το 2012 με έδρα την Λευκάδα με Αριθμό Αδείας από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 3015/39/60/2509-AI, από επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της ασφάλειας. Σκοπός της εταιρίας είναι η φύλαξη ιδιωτικών ακινήτων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων με εξειδικευμένο προσωπικό που πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και κατέχει όλες τις ανάλογες πιστοποιήσεις.

Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχει η Lefkas Security είναι:

Περιπολίες/επίβλεψη περιοχών [Patrol]
Άμεση επέμβαση
Φύλαξη ιδιωτικών ακινήτων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων & Τηλεπαρακολούθησης Εικόνας
Συνοδείες V.I.P ατόμων
Υποστήριξη και Συντήρηση των Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Ασφάλεια Αθλητικών Εκδηλώσεων
Ασφάλεια Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων
Ασφάλεια Αεροδρομίων
Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων
Ασφάλεια ιδιωτικών σκαφών αναψυχής

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων συστημάτων ασφαλείας για την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες ασφάλειας.

Τα συστήματα που υποστηρίζει η εταιρία μας είναι:

Πυρανίχνευσης
Συναγερμού – Κάμερες Ασφαλείας
Προσπέλασης & Ωρομέτρησης Προσωπικού [Access control]
Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης [C.C.TV]
Τηλεμετάδοσης Εικόνων μέσω internet και μέσω κινητών τηλεφώνων [smartphones]

 

OUR BUSINESS IS YOUR SAFETY.